STARTSIDA
GALLERI
ALLEMANSRÄTT
GÄSTBOK

Allemansrätten

 

Allemansrätten är en sedvänja sedan många hundra år och gav en person rätt att färdas från en plats till en annan, till fots, till häst eller med båt, över andra personers land eller vatten.

 

Under färden fick man övernatta, en natt på en plats, göra upp eld och då endast använda kvistar som låg på marken. Man fick även plocka vilda bär och svampar till sin måltid.

 

Denna unika rätt finns kvar även idag och det är detta som gör att vi fritt kan röra oss ute vår underbara natur. Men denna rätt innebär också skyldigheter för alla som vistas ute i naturen. Man måste visa hänsyn mot alla som bor eller vistas ute samtidigt, mot alla djur, levande växter och träd. Detta är särskilt under våren och försommaren, då alla djur har ungar.

Allamansrätten kan sammanfattas genom några få ord: Se, men inte synas, höra, men inte höras samt inte lämna några spår efter sig. Följer man denna enkla regel, kommer man inte i konflikt med varken djur, natur eller människor.

Tänk särskilt på: